SUBSIDIE EFRO Oost-Nederland

4PET Recycling ontvangt subsidie van  EFRO Oost – Nederland  voor de volgende activiteiten :  

De externe kosten die gemaakt worden in het kader van de experimentele ontwikkeling van een hoogwaardig recycling verwaardingssysteem.

De hoofddoelstelling van dit project is om een hoogwaardig verwaardingssysteem te ontwikkelen om de ongebruikte afvalstroom te scheiden en geschikt te maken voor hergebruik.

Door een geavanceerd systeem inclusief scheidingstechniek te ontwikkelen beoogt 4PET de huidige afvalstroom om te zetten in herbruikbare grondstoffen.

Het operationeel programma  ( OP ) EFRO – Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie.

OP zet de EFRO Middelen o a in op innovatiestimulering. 

www.op-oost.eu

OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd